Privacyverklaring Let’s Swing

Privacyverklaring Let’s Swing
Dansschool Let’s Swing wil op deze pagina duidelijk maken hoe zij met jouw gegevens omgaat. We beschrijven hier wat we met de verzamelde gegevens doen en waarom.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Let’s Swing kan persoonsgegevens over jou verwerken omdat je les volgt of in het verleden volgde bij Let’s Swing en/of omdat je deze zelf hebt ingevuld op een inschrijfformulier die je bij de open avond aan Let’s Swing hebt verstrekt.

Let’s Swing kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres

– Geboortedatum

WAAROM LET’S SWING GEGEVENS NODIG HEEFT
Let’s Swing verwerkt je persoonsgegevens om jou schriftelijk per e-mail informatie te kunnen sturen over de dansschool of over dansgerelateerde activiteiten van andere partijen, om contact met je op te kunnen nemen als je daarom verzoekt en/of om je telefonisch te kunnen benaderen indien het gaat om een urgente(re) zaak.

HOE LANG LET’S SWING GEGEVENS BEWAART
Let’s Swing bewaart je persoonsgegevens tot wederopzegging zodat je altijd nog voor een een reünie benaderd kunt worden. Indien je via info@letsseing.nl aangeeft dat je geen deelnemer meer wenst te zijn, worden jouw gegevens niet langer bewaard en definitief verwijderd. Tussentijdse wijzigingen zijn eenvoudig door te geven via ditzelfde e-mailadres. Ook kan via dit e-mailadres om een inzage in de gegevens gevraagd worden.

DELEN MET ANDEREN
Let’s Swing verstrekt jouw persoonsgegevens niet aan derden behalve als dit (absoluut) noodzakelijk is voor de inschrijving op één van de Let’s Swing evenementen of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

PRIVACY
Let’s Swing neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Het ledenbestand van Let’s Swing wordt bijgehouden in een Outlook.com account. Dit account is beveiligd met een wachtwoord en kan alleen benaderd worden middels een met SSL beveiligde verbinding om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Let’s Swing gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met jouw persoonsgegevens en doet er alles aan om jouw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Let’s Swing verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via info@letsswing.nl.

De Let’s Swing Organisatie is te bereiken via:
Postadres: Rijksstraatweg 132, 9752 BL Haren
Leslocatie: Muziek Organisatie Noord, Bieslookstraat 23, Groningen

Let’s Swing valt onder Stichting Rock & Boogie Noord Nederland
Inschrijving KvK: 41013225

E-mailadres:  info@letsswing.nl
Website: www.Letsswing.nl

{{ lesson_title }}

>>FORMULARI D’INSCRIPCIÓ <<
{{ lesson_room }}
{{ lesson_weekday }}
{{ lesson_time }} min.
{{ lesson_starting_hour }}
{{ lesson_classroom }}

Molt bé!

El producte {{ lesson_title }} esta a la cistella


Compra ara

- o -

Segueix comprant